שולחן כוחות

שולחן כוחות - תוצרת אינטרלב - מק"ט 199
נותן מענה לנושאי סטטיקה
הערכה מיועדת ללימוד הנושאים הבאים:
חוק הוק
חיבור וחיסור כוחות, פירוק לרכיבים
מצבי שווי משקל
חיבור קפיצים
מרכיבי הערכה:
לוח עבודה מגנטי על שתי רגליות
שלושה קפיצים זהים
שלושה טפסנים מגנטיים
גלגלת עם מגנט
מד כוח
דסקיות בקופסה
מד זווית עם מגנט
סרגל
רשימת ניסויים מומלצים הניתנים לבצוע באמצעות הערכה:
חוק הוק – הגדרת קבוע הכוח של הקפיץ
חיבור כוחות – חיבור, חיסור ופירוק כוחות לרכיבים
מצב של שווי משקל - הכוח השקול שווה לאפס
חיבור קפיצים – שני סוגי חיבור קפיצים בטור ובמקביל

בבקשה להצעת מחיר יש לציין את מס' המק"ט

 


צרו איתנו קשר

09-8992899

חברת כרמי אינטרלב בע"מ
המעלית 10, א.ת קדימה
טל. 09-8992899 | פקס. 09-7741544
info@interlab.co.il